Terma & Syarat Pendaftaran Affiliate Vira Klid

Ejen Vira Klid

  1. Saya faham bahawa sekiranya saya melanggar mana-mana terma dan syarat program affiliate ini, akaun saya boleh digantung ataupun dimansuhkan oleh pihak pengurusan tanpa sebarang notifikasi.
  2. Saya berjanji akan melakukan promosi secara beretika dan tidak akan sesekali melakukan aktiviti SPAM.
  3. Saya berjanji tidak akan menggunakan sebarang bahan promosi yang boleh merosakkan nama perniagaan laman web ini.
  4. Saya berjanji tidak akan menggunakan nama-nama organisasi, trademark copyright golongan profesional dan apa jua bentuk nama yang dilindungi dalam aktiviti promosi saya.
  5. Saya mengakui bahawa segala butiran yang saya daftarkan adalah butiran yang tepat dan sah.
  6. Dengan menghantar butiran pendaftaran ini, saya akan tertakhluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan laman web ini.