Founder Vira Klid

Trainer Bertauliah

Founder

Latiffah Abd Wahid

Mantan Pegawai Latihan di Pusat Latihan Pengurusan Akademi Percukaian Malaysia

Pengiktirafan & Kerjaya

2012-2018

Mantan Pegawai Latihan di Pusat Latihan Pengurusan Akademi Percukaian Malaysia

2018

Konsultan ‘Dining Skills’ dari ‘Accademy of Communication Etiquette and Protocol (ACCEPT)’

2016

Coach NLP dari Malaysian Board of NLP Professional (MBNLP)

2016

Penganalisa Profil DynamicDISC, Fine Academy

2015

Trainer Bertauliah (Certified PSMB Trainer; TTT/12693) di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) dan Kementerian Sumber Manusia

2015

Perunding Imej Bertauliah [(Certified Proffesional Image Consultant (CPIC.0090)] Akademi Perunding Imej Profesional

2015

Trainer Bertauliah (Certified Spiritual NLP Trainer) The National Federation of Neurolinguistic Programme

2012

Fasilitator Bertauliah (Certified Profesional Facilitator)

Latar Belakang Akademik

1976

Sijil Pengajian Perniagaan, Politeknik Ungku Omar

1983

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) UKM

2012

Sarjana Sains (Pemb Sumber Manusia) UTM

2013

Diploma Eksekutif Internet Business And Social Media Marketing, AeUniversiti

Pengalaman

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Berkhidmat selama 32 tahun di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (5 Julai 1983 – 6 Jun 2018) . Mempunyai pengalaman yang luas mengenai percukaian. Pernah diberikan tanggungjawab untuk membuat taksiran cukai keatas individu, perniagaan, koperasi dan syarikat. Beliau telah berkhidmat di cawangan selama 22 tahun, Ibu Pejabat 6 tahun dan Akademi Percukaian Malaysia (APM) 3 tahun.

Selama 22 tahun di cawangan membuatkan beliau mahir dengan membuat taksiran fail cukai pendapatan dari kategori pembayar cukai penggajian, perniagaan tunggal, perkongsian, harta pusaka dan syarikat dan menjalankan audit luar di premis perniagaan.

Beliau kemudian dipindahkan ke Jabatan Inspektorat bermula Mei 2005 sehingga 30 Jun 2011. Di sini beliau terlibat secara langsung dengan pembentukkan Pelan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (PIL).

Di APM beliau terlibat dengan perancangan dan penyelarasan perlaksanaan kursus-kursus / latihan pengurusan bagi semua peringkat pegawai LHDNM (11,000 orang) serta terlibat sepenuh masa membangun dan menyediakan modul, penganjuran Kursus Persediaan Persaraan (4 kali setahun) dan Kursus Nilai, Etika dan Integriti dan Kursus Imej di LHDNM (2 kali setahun).

Pengalaman Sebagai Pensyarah di APM / LHDNM

(Subject Matter Expert – SME)

Tajuk KursusSubjek / Topik
Kursus Asas Perkhidmatan (Modul Pentadbiran & Kewangan) Gred 41,31,21• Arahan Keselamatan
• Panduan Pengurusan Pejabat
Kursus Integriti• Pelan Integriti Nasional (PIN)
• Pengurusan Integriti Perkhidmatan Awam
• Nilai Etika dan Integriti di LHDNM
• Pelan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri
Malaysia (PIL)
• Pengurusan PIL di LHDNM
• Isu-isu Integriti
• Integriti dalam media sosial
• Integriti dalam Pengurusan Kewangan
• Peranan Akujanji dan kaitannya dengan integriti
Kursus Pra Persaraan• Mengurus Minda Bakal Pesara
• Persediaan Menghadapi Persaraan
• Bahagia Selepas Bersara
• Pesona Pesara
• Pemakanan sihat
• Sihat cergas di usia emas
• Pelan persaraan
• Persona Pesara
Kursus Imej• Pesona Imej
• Transformasi Imej • Style Personality • Jenayah Imej
• Imej ABC
Kursus Induksi & Teambuilding Program• Pembentukan & Motivasi Pasukan • Management Games

Pengalaman Dalam Bidang Latihan/Luar Latihan

Selain APM / LHDNM

Pentaksir

Menjalankan tugas sebagai pentaksir di unit audit syarikat dan selain syarikat selama 22 tahun di Cawangan Johor Bahru dan Cawangan Kluang.

Pegawai Audit

Menjalankan tugas sebagai Pegawai Audit Dalam selama 6 tahun di Jabatan Inspektorat (sekarang dikenali sebagai Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko).

Urusetia

Menjadi urusetia membangunkan Pelan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (PIL).

Pembangun Modul Integriti

Membangunkan Modul Integriti LHDNM bersama Jabatan Inspektorat dan Integriti.

Penceramah Jemputan

Menjadi penceramah jemputan untuk Kursus Nilai Etika dan Integriti di Cawangan Melaka, Cawangan Kuching dan Cawangan Wangsa Maju.